Drogi publicznej nie można zasiedzieć

ikonka druku

12-10-2011

W wyroku z dnia 21 września 2011 roku Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnął o możliwości zasiedzenia drogi publicznej. Podstawę wyroku stanowi art. 2a ustawy o drogach publicznych, który mówi, że grunt pod drogę publiczną może być własnością tylko Skarbu Państwa lub samorządu, a jeśli tak nie jest, to przechodzi z mocy prawa na ich własność za odpowiednim odszkodowaniem. W związku z powyższym SN jednoznacznie uznał, iż zasiedzenie drogi publicznej nie jest prawnie możliwe.

Warto jednak dodać, iż cytowana ustawa weszła w życie 1 stycznia 1999 roku, dlatego możliwe są spory o ewentualne zasiedzenia sprzed 1999 roku.

 

Sygn. akt: I CSK 719/10

 

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 24 września 2011 roku