Komornik powininien wybrać łagodniejszą formę egzekucji

ikonka druku

06-04-2012

Sąd Najwyższy zajął niedawno stanowisko, iż egzekucja komornicza powinna być prowadzona proporcjonalnie do wagi samej sprawy oraz przy przyjęciu możliwie łagodnych środków. Stanowiło to reakcję na przypadek pewnego komornika spod Wrocławia, który dla wyegzekwowania 9 tys. zł kosztów komorniczych zlicytował nieruchomość wartą ponad 300 tys. zł za 2/3 tej ceny. Ostatecznie rzeczony komornik został zobowiązany do  zapłaty 180 tys. zł odszkodowania.

 

Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, iż sprzedaż nieruchomości w celu wyegzekwowania jedynie kosztów komorniczych, wielokrotnie niższych, bez poszukiwania innego sposobu zaspokojenia to szykana.

 

Ze stanowiskiem SN nie zgadza się część środowiska komorniczego, które stoi na stanowisku, iż komornik jest zobowiązany do egzekwowania wyroków sądu, a nie do zastanawiania się nad dalszym losem danego dłużnika.

 

Sygn. akt: V CSK 68/11

 

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 29 marca 2012 roku