Ludzie

Restrukturyzacja i upadłość

MATEUSZ WABERSKI

Aplikant adwokacki.

MATEUSZ WABERSKI

MATEUSZ WABERSKI

Aplikant adwokacki.

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego funkcjonującej w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę magisterską z zakresu prawa administracyjnego, dotyczącą zagadnień udziału organizacji społecznych w wykonywaniu zadań publicznych. Interesuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Od stycznia 2017 roku będzie odbywać aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

Mocne strony

Otwartość na wyzwania, sumienność, zaangażowanie w pracę oraz nieustanne dążenie do pogłębiania wiedzy. Włada językiem angielskim.

Pasje

Muzyka, gra na gitarze, podróże


Doświadczenie: wybrane projekty

Posiada doświadczenie wyniesione z pracy w kancelarii radcy prawnego i syndyka, gdzie oprócz zajmowania się zagadnieniami z zakresu prawa i procedury cywilnej, był również zaangażowany w toczące się postępowania upadłościowe.

Jako członek koła naukowego - sekcji prawa administracyjnego, brał udział w organizowaniu, a także uczestniczył w konferencjach naukowych.