Ludzie

Prawo karne i karne gospodarcze

dr Elżbieta Hryniewicz-Lach

Adwokat.

dr Elżbieta Hryniewicz-Lach
+48 795 471 416

dr Elżbieta Hryniewicz-Lach

Adwokat.

Adwokat, doktor nauk prawnych. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W czasie studiów korzystała ze stypendium na Uniwersytecie w Mannheim w Niemczech. Odbyła aplikację w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej oraz asystenturę na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Komisji Szkolenia Aplikantów przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej z zakresu prawa karnego i procedury karnej. Jest autorką publikacji w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa karnego, w tym współautorką tomu 9 Systemu Prawa Karnego oraz tomu 10 Systemu Prawa Handlowego. Specjalizuje się w prawie karnym, karnym skarbowym, karnym gospodarczym oraz w prawie rodzinnym i spadkowym. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim. Posługuje się nadto językiem francuskim, rosyjskim i włoskim.

Mocne strony

Posługuje się 5 językami obcymi, umiejętnie łączy praktykę zawodową z działalnością naukową.

Pasje

Praca naukowo-dydaktyczna, własne podróże po Azji i reportaże z cudzych podróży.