Ludzie

Prawo karne i karne gospodarcze

Łukasz Pilarczyk

Prawnik.

Łukasz Pilarczyk
+48 61 22 24 380

Łukasz Pilarczyk

Prawnik.

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym skarbowym oraz prawie i postępowaniu administracyjnym. W ramach swojej praktyki zajmował się m.in. prowadzeniem spraw karnych, w szczególności w zakresie prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego oraz obsługą prawną projektów z zakresu przetargów oraz prawa budowlanego.

Doktorant w Zakładzie Prawa Karnego na WPiA UAM, gdzie pod przewodnictwem profesora Roberta Zawłockiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą problematyce naprawienia szkody w polskim prawie karnym.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Obronił na ocenę celującą pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego dotyczącą przestępstw indywidualnych.

Mocne strony

Umiejętne łączy pracę naukową z praktyką prawniczą. Jest członkiem działającego przy Zakładzie Postępowania Karnego UAM Koła Nauk Penalnych "Iure Et Facto". Autor publikacji z zakresu prawa karnego.

Pasje

psychologia, wspinaczka górska, literatura (Laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego)