Ludzie

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Marcin Zdralewicz

Aplikant radcowski.

Marcin Zdralewicz
+48 61 22 24 380

Marcin Zdralewicz

Aplikant radcowski.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w prawie spółek i prawie umów handlowych, a także w zagadnieniach związanych z procesami fuzji i przejęć (tak w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym) oraz dotyczących giełdy i rynków OTC.

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (gdzie złożył pracę magisterską z zakresu problematyki połączeń spółek kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem połączeń odwrotnych de lege lata i de lege ferenda) oraz absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa), na którym obronił pracę magisterską poruszającą tematykę wykorzystania transakcji wykupu lewarowanego (LBO) w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw.

Mocne strony

Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dokładność, logiczne i analityczne myślenie, skłonność do podejmowania nieszablonowych rozwiązań.

Pasje

Dobra muzyka, dobre kino


Doświadczenie: wybrane projekty

Już podczas równoległych studiów na dwóch kierunkach miał okazję łączyć zdobytą wiedzę teoretyczną z zastosowaniem jej w praktyce w ramach case studies (m.in. przeprowadzenie procesu przejęcia spółki niepublicznej, czy wyceny spółki publicznej w oparciu o analizę fundamentalną). W praktyce zawodowej zajmuje się zagadnieniami zbieżnymi z jego zainteresowaniami specjalizacyjnymi poprzez aktywny udział w projektach z zakresu fuzji i przejęć (skutecznie przeprowadzając m.in. połączenie odwrotne) oraz przekształceń w ramach procesów restrukturyzacyjnych. Przygotowywał również audyty prawne spółek (w tym i due diligence) oraz liczne audyty nieruchomości. Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców z różnorodnych branż.