Ludzie

Restrukturyzacja i upadłość

Marta Łużyńska

Aplikant radcowski.

Marta Łużyńska
+48 61 222 43 80

Marta Łużyńska

Aplikant radcowski.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji”.

Interesuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym – w Kancelarii zasila zespół Działu Upadłości i Restrukturyzacji.  Jej zainteresowania dotyczą również prawa cywilnego. 

Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

Od stycznia 2017 roku będzie odbywać aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Mocne strony

Zaangażowana w nowe projekty, charyzmatyczna, posiadająca wiedzę w zakresie zarządzania i organizacji czasem.

Pasje

Wolny czas poświęca w dużej mierze na doskonalenie znajomości języków obcych, wyszukiwanie i zgłębianie literatury rodzimej i obcojęzycznej. Fanka francuskiego eseisty i powieściopisarza Erica Emmanuela Schmitta. W kręgu jej zainteresowań pozostaje również sztuka filmowa reprezentowana w szczególności przez Woddy’ego Allena oraz Pedra Almodovara. Ponadto dba o rozwój kondycji fizycznej, uprawiając fitness.


Doświadczenie: wybrane projekty

Praktykę zawodową zdobywa od 3 roku studiów, pracując w kancelariach prawnych obsługujących głównie przedsiębiorców. Ma doświadczenie w zakresie działań egzekucyjnych podejmowanych przez wierzycieli celem odzyskania należności od dłużników. Ponadto była półroczną stypendystką programu Erasmus na jednym z uniwersytetów w Hiszpanii. Dzięki temu miała okazję zgłębić hiszpańskie prawo gospodarcze, prawo małżeńskie oraz międzynarodowe prawo handlowe.