Ludzie

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Mateusz Buszkiewicz

Prawnik.

Mateusz Buszkiewicz
61 2224 380

Mateusz Buszkiewicz

Prawnik.

Student IV roku prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, na którym przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawa spółek handlowych pod kierunkiem prof. dr. hab. L. Moskwy. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze. Posiada także licencjat z administracji. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, rynku kapitałowego oraz w podatkowych aspektach funkcjonowania spółek.

 

 

 

 

Mocne strony

Organizacja pracy, dokładność i zaangażowanie oraz uparte dążenie do celu.

Pasje

Bieganie, literatura faktu, kino.


Doświadczenie: wybrane projekty

Pracował m.in. w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu oraz jako wolontariusz w sekcji cywilnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Wydziale Prawa i Administracji UAM. Brał czyny udział w kilku konferencjach naukowych. Na co dzień wspiera dział prawa spółek.