Ludzie

Michał Babicz

Adwokat. Partner zarządzający

Michał Babicz
+48 604 078 978

Michał Babicz

Adwokat. Partner zarządzający

Jest ekspertem w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości oraz zabezpieczania interesów zarówno polskich jak i zagranicznych podmiotów, występujących we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, w szeroko pojętej branży budowlanej. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie medycznym oraz w prawie nowych technologii.

Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji.

Mocne strony

Doświadczony negocjator, laureat konkursu "Profesjonaliści Forbesa 2012 - zawody zaufania publicznego" w kategorii adwokat w województwie wielkopolskim, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego.

Pasje

Bieganie, kolarstwo, piłka nożna, kultura i język włoski, wspinaczka – zdobył Orizabę, najwyższy aktywny wulkan Ameryki Północnej.


Doświadczenie: wybrane projekty

Obsługiwał szereg przedsięwzięć budowlano-inwestycyjnych realizowanych przez podmioty prywatne oraz spółki publiczne. Kierował zespołem prawnym, który przygotowywał i prowadził realizację dużych i złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Zakres pracy zespołu obejmował doradztwo przy inwestycjach hydrotechnicznych polegających między innymi na budowie lub modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowie oczyszczalni ścieków. W zespole zapewniał także doradztwo wykonawcom przy realizacji przedsięwzięć Euro 2012 w zakresie budowy stadionów, dróg oraz węzłów komunikacyjnych. Ponadto świadczył usługi przy realizacji największych w Polsce projektów transportowych - na rzecz zamawiających (autostrady) oraz projektantów (linie kolejowe). Wspierał także inwestorów w zakresie przedsięwzięć energetycznych (elektrownia konwencjonalna, elektrownie wiatrowe).