Ludzie

Własność intelektualna

Oskar Cięciel

Prawnik.

Oskar Cięciel

Oskar Cięciel

Prawnik.

Specjalizuje się w prawie autorskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską z zakresu prawa autorskiego obronił na ocenę bardzo dobrą. W 2013 r. ukończył Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Mocne strony

Umiejętność analitycznego myślenia.

Pasje

Nowe technologie, podróże.


Doświadczenie: wybrane projekty

Posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej młodych, innowacyjnych podmiotów gospodarczych świadczących usługi z wykorzystaniem nowych technologii (branża IT/SaaS) jako in-house lawyer. Zajmuje się także koordynacją i rozliczeniem projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działanie 8.1, 8.2 i 6.1.