Ludzie

Restrukturyzacja i upadłość

Piotr Kempiński

Aplikant radcowski.

Piotr Kempiński

Piotr Kempiński

Aplikant radcowski.

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawa handlowego. 

W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo spółek handlowych, prawo rynku kapitałowego oraz prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku finanse i rachunkowość, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Na co dzień wspiera dział Restrukturyzacji i Upadłości.

Mocne strony

Umiejętność analitycznego myślenia, zaangażowanie w pracę, dokładność i sumienność.

Pasje

Fotografia, historia oraz teoria ekonomii.


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie od trzeciego roku studiów zdobywał w poznańskich kancelariach, gdzie zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego i handlowego.