Aktualności

Pozostałe aktualności

30.11.2018 r. zapraszamy na konferencję naukową “Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli”

11.09.2018

30 listopada 2018 r. Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizują konferencję naukową «Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli». 

To wyjątkowa okazja do poszerzania wiedzy z zakresu skargi pauliańskiej - zagadnienia, które wciąż wzbudza kontrowersje. Wydarzenie skierowane jest m.in. do adwokatów, radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych i sędziów, którzy w toku swojej praktyki zawodowej spotykają się z tym skomplikowanym zagadnieniem. 

W trakcie konferencji wystąpią uznani eksperci z wiodących ośrodków naukowych w Polsce. Przeanalizowany zostanie charakter prawny skargi pauliańskiej oraz zakres przedmiotowy bezskuteczności czynności prawnych dłużnika w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. 

Podczas konferencji omówione zostaną obowiązujące regulacje prawne. Prelegenci przedstawią również zagadnienia, które wzbudzają kontrowersje oraz zaproponują ustawodawcy kierunki zmian. 

Cel konferencji to kompleksowe spojrzenie na problematykę zaskarżania czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli z perspektywy naukowców, praktyków oraz specjalistów w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wydarzenie przyczyni się również do tworzenia, promowania oraz umacniania społeczności naukowej prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

W trakcie konferencji wystąpią:

 • prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek
 • prof. UŁa dr hab. Małgorzata Manowska
 • prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak
 • mec. Piotr Zimmerman
 • prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk
 • prof. UWr dr hab. Izabella Gil
 • prof. UG dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska
 • prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
 • prof. UŁa dr hab. Anna Hrycaj
 • dr Patryk Filipiak

Prelegenci poruszają wiele skomplikowanych zagadnień i w ramach swoich wystąpień odpowiedzą m.in. na pytania takie jak:

 • Jakie prawo jest właściwe w sporach ze skargi pauliańskiej?
 • Jak zabezpieczyć roszczenie ze skargi pauliańskiej?
 • Jak egzekwować wyrok uwzględniający skargę pauliańską?

Udział w konferencji to okazja do wysłuchania unikalnych prelekcji do oraz do zdobycia wiedzy w zakresie trudnego zagadnienia jakim jest skarga pauliańska. 

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: www.restrukturyzacja-konferencja.pl

 

 

22.10.2019

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH NOWE OBOWIĄZKI WOBEC SPÓŁEK

prawo

26.09.2019

Rzeczpospolita: 200 procent – nowa karna stawka za przestępstwa skarbowe

prawo

12.09.2019

DGP: Zabezpieczenie roszczeń między przedsiębiorcami będzie prostsze

prawo

09.09.2019

PB: Zbiórki udziałowe z lukami

Pozostałe aktualności