Aktualności

Pozostałe aktualności

Konferencja „Zabezpieczenia rzeczowe w restrukturyzacji i upadłości” - 4 czerwca 2019 r.

05.04.2019 | prawo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowej konferencji, poświęconej prawu upadłościowemu i restrukturyzacyjnemu „Zabezpieczenia rzeczowe w restrukturyzacji i upadłości”. Konferencja odbędzie się 4 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Celem konferencji jest kompleksowe i komparatystyczne spojrzenie na problematykę wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Poruszone zostaną zagadnienia takie jak m.in. najczęstsze problemy, pojawiające się przy nieruchomościach obciążonych hipoteką czy ograniczenia związane z rzeczowym zabezpieczeniem wierzytelności w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Prelekcje wygłoszą wybitni specjaliści - praktycy i naukowcy:

  • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
  • dr Karol Szadkowski
  • prof. dr Christoph Paulus
  • mec. Piotr Zimmerman
  • prof. zw. dr hab. Feliks Zedler
  • dr Marek Porzycki
  • prof. UE dr hab. Aleksander J. Witosz i mgr Agnieszka
  • Cybulska-Bienioszek
  • Rechtsanwalt Wolfgang Zenker

W trakcie konferencji obędzie się także sesja plakatowa prowadzona przez doktorantów. Przewidziane są również panele dyskusyjne oraz komunikaty konferencyjne.
Konferencję organizują: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy wsparciu Akademii Restrukturyzacji.


Szczegóły i możliwość rejestracji dostępne są pod adresem http://akademiarestrukturyzacji.pl/.

prawo

26.09.2019

Rzeczpospolita: 200 procent – nowa karna stawka za przestępstwa skarbowe

prawo

12.09.2019

DGP: Zabezpieczenie roszczeń między przedsiębiorcami będzie prostsze

prawo

09.09.2019

PB: Zbiórki udziałowe z lukami

prawo

22.08.2019

n.ius: Nowelizacja przepisów dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - ułatwienie czy ograniczenie?

Pozostałe aktualności