Aktualności

Pozostałe aktualności

Polsko-niemiecko-austriackie seminarium naukowe nt. Granic odpowiedzialności karnej

29.05.2019

W dniach 22-25 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się po raz czwarty polsko-niemiecko-austriackie seminarium naukowe nt. Granic odpowiedzialności karnej. Seminarium zostało zrealizowane przy współpracy UAM (dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach) z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Prof. Dr Gudrun Hochmayr) oraz Uniwersytetem Paris Lodron w Salzburgu (Prof. Dr Kurt Schmoller), dzięki wsparciu ze strony Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz Kancelarii Prawnej FILIPIAKBABICZ.

Jako referenci wystąpili studenci i doktoranci w/w uniwersytetów, prezentując opracowania wybranych problemów w języku niemieckim. Wśród omawianych kwestii największe zainteresowanie wzbudziły problemy praktyczne dotyczące: karnoprawnych aspektów transplantacji organów (m.in. w kontekście współpracy międzynarodowej w ramach systemu Eurotransplant), dopuszczalności zestrzelenia samolotu pasażerskiego wykorzystanego do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, odpowiedzialności karnej w związku z programowaniem tzw. pojazdów autonomicznych oraz różnych modeli odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w Polsce, Austrii i Niemczech.

Kolejna konferencja z cyklu Drei Länder Seminar planowana jest na 2021 r. we Frankfurcie nad Odrą.

22.10.2019

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH NOWE OBOWIĄZKI WOBEC SPÓŁEK

prawo

26.09.2019

Rzeczpospolita: 200 procent – nowa karna stawka za przestępstwa skarbowe

prawo

12.09.2019

DGP: Zabezpieczenie roszczeń między przedsiębiorcami będzie prostsze

prawo

09.09.2019

PB: Zbiórki udziałowe z lukami

Pozostałe aktualności