Aktualności

Pozostałe aktualności

Wystąpienie adw. dr Lucyny Staniszewskiej na konferencji naukowej „Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych”

17.12.2018 | kancelaria prawo

W dniu 13 grudnia 2018 r. w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego p.t.: „Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych”  organizowana przez Zakład Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu pod patronatem Okręgowej Izby Radców  Prawny z siedzibą w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Konferencja poświęcona została przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym prawniczych zawodów zaufania publicznego i ich rozwoju w kontekście zmian, którym podlega nieustannie polskie prawodawstwo. Problematyka ta była rozpatrywana w dwóch panelach, z których jeden został poświęcony aspektom teoretyczno-naukowym zagadnienia perspektyw rozwoju, drugi zaś aspektom praktycznym.

W drugim panelu wystąpiła Pani Mecenas dr Lucyna Staniszewska przedstawiając referat: Przygotowanie aplikantów adwokackich do wykonywania zawodu zaufania publicznego postulaty de lege lata i de lege ferenda.


Pozostałe aktualności