Aktualności

Pozostałe aktualności

WYSTĄPIENIE ADW. PATRYKA FILIPIAKA NA KONFERENCJI „KIERUNKI ROZWOJU RYNKU RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA"

14.06.2018 | kancelaria

12 czerwca 2018 r. Związek Banków Polskich  zorganizował konferencję pt. „Kierunki rozwoju rynku restrukturyzacji zadłużenia”. Adw. Patryk Filipiak był jednym z prelegentów, a jego zadaniem było podsumowanie 2 lat funkcjonowania ustawy - Prawo restrukturyzacyjne.

W 3 głównych modułach przedstawił instytucje prawa restrukturyzacyjnego, które:

  1.  działają poprawnie (ochrona majątku przed windykacją oraz przed fraudycyjnymi działaniami dłużnika, szybki czas otwierania postępowań, wpływ dłużnika na wybór nadzorcy lub zarządcy),

  2.  działają wadliwie (nowe finansowanie, współpraca między dłużnikiem a wierzycielem przed złożeniem wniosku, obsługa postępowań przez sądy w związku z ogromną ilością spraw konsumenckich)

  3.  w ogóle nie działają (układ częściowy, postępowanie o zatwierdzenie układu).

Dyskusja nabrała kolorytu podczas panelu wierzycielskiego, w którym to przedstawiciele banków zwracali uwagę na niedostateczny poziom ochrony, który zapewnia im ustawa. Niestety jest tak, że przepisy dają duże możliwości, ale wyłącznie aktywnym wierzycielom.

Szczególna pozycja banków w systemie, jak również pewne wewnętrzne regulacje czasem nie pozwalają na taki aktywny udział. To powinno się zmienić, inaczej wierzyciele finansowi nie będą korzystali z należnego im poziomu ochrony. Doradcom restrukturyzacyjnym - szczególnie na tym zależy. To banki są naszymi ważnymi i najbardziej świadomymi partnerami.

Wg mec. Filipiaka nie ma istotnych przeszkód przed podjęciem przez bank i dłużnika poważnej rozmowy o konieczności otwarcia w porozumieniu postępowania z wybranym wspólnie zarządcą/nadzorcą. Nie ma też przeszkód, aby tak sformułować treść układu, aby to wierzyciele, a nie właściciel dłużnika był głównym beneficjentem postępowania.

Dyskusję trzeba kontynuować, gdyż bez aktywnych i świadomych wierzycieli, nie ma mowy o sensownej restrukturyzacji.

kancelaria / prawo

28.07.2019

adw. dr Patryk Filipiak dla Dziennika Gazety Prawnej

prawo / kancelaria

26.07.2019

adw. dr Patryk Filipiak i Anna Michalska dla Dziennika Gazety Prawnej

kancelaria / prawo

15.07.2019

r. pr. Maciej Woźniak dla serwisu prawo.pl

kancelaria / prawo

12.07.2019

adw. dr Piotr Karlik w Rzeczpospolitej

Pozostałe aktualności