Kompetencje

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Działamy kompleksowo, zapewniając naszym Klientom koordynację całego procesu transakcji, począwszy od przygotowania struktury prawnej i podatkowej, aż po optymalizację kosztów. 

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu prawnych badań due diligence, polegających na wieloaspektowej analizie projektu inwestycyjnego. Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji transakcyjnej

Towarzyszymy Klientom w negocjacjach i reprezentujemy ich przed urzędami oraz sądami w postępowaniach rejestrowych.

Trzymamy rękę na pulsie, identyfikując w toku przeprowadzanej transakcji potencjalne ryzyka związane z działalnością przedsiębiorstw i opracowując harmonogram czynności naprawczych. 

Wyprzedzamy oczekiwania, przygotowując nie tylko projekty umów, statutów i regulaminów spółek, ale i proponując rozwiązania kwestii kadry zarządzającej oraz spraw pracowniczych firm, poprzez doradztwo przy określaniu warunków zatrudnienia oraz wprowadzaniu programów motywacyjnych. Nasi prawnicy nadzorują także wykonywanie potransakcyjnych czynności prawnych i podatkowych.

Specjalizujemy się w doradztwie przy transakcjach wszystkich typów, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • konsultingu w procesach aktywizacji oraz sprzedaży
  • przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw (połączenie, przekształcenie, podział)
  • doradztwa w transakcjach wykupów menadżerskich
  • doradztwa przy komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

Dla kogo?

• Przedsiębiorstwa planujące połączenie działalności
• Fundusze kapitałowe private equity

Kiedy?

• Gdy chcesz połączyć swoją działalności z innym
• Gdy chcesz nabyć spółkę lub jej część
• Gdy potrzebujesz audytu prawnego

Ludzie | Kontakt