Kompetencje

Finansowa - instytucje finansowe

Satysfakcja ze współpracy z nami jest pewna jak w banku. Dzięki kwalifikacjom zawodowym i szerokim kompetencjom naszych prawników, możemy zagwarantować instytucjom finansowym pełną obsługę prawną.

Służymy radą i doświadczeniem w procesach restrukturyzacji finansowych grup kapitałowych. Uczestniczymy w transakcjach związanych z finansowaniem i restrukturyzacją zadłużeń, nabyciem lub sprzedażą aktywów finansowych.

Zapewniamy doradztwo w postępowaniach sądowych, których celem jest odzyskanie wierzytelności bankowych. Nasi prawnicy zajmują się również przygotowaniem wewnętrznej dokumentacji bankowej, opracowywaniem instrukcji i procedur.

Klientom Kancelarii oferujemy przygotowanie wielowymiarowej oceny sytuacji prawnej. Zajmujemy się opiniowaniem i sporządzaniem umów kredytowych z opracowaniem ich zabezpieczenia.

 

Dla kogo?

• Banki
• Fundusze inwestycyjne
• Ubezpieczyciele

Kiedy?

• Gdy chcesz zabezpieczyć swoje inwestycje
• Gdy potrzebuje restrukturyzacji inwestycji

Ludzie | Kontakt