Kompetencje

Budowlana - inwestorzy, deweloperzy, generalni wykonawcy, inżynierowie, projektanci, architekci

Budujemy satysfakcję Klientów, zapewniając całościową obsługę procesu inwestycyjnego na wszystkich jego etapach. Oferujemy doradztwo prawne począwszy od powstania pierwszej koncepcji architektonicznej, aż do momentu komercjalizacji zrealizowanych obiektów.

Umiejętnie łączymy wiedzę i doświadczenie z zakresu różnych dziedzin prawa: administracyjnego, cywilnego i podatkowego. Tak szerokie kompetencje pozwalają nam  brać udział w projektach realizowanych nie tylko przez polskich, ale i zagranicznych inwestorów. 

Doradzamy przy inwestycjach obejmujących zabudowy: biurową, usługową, mieszkaniową oraz przemysłową. Obsługujemy również inwestycje budowlane realizowane w oparciu o prawo zamówień publicznych oraz Warunki Kontraktowe FIDIC.

Oferujemy całościową pomoc w sprawach regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz przygotowywania nieruchomości do sprzedaży. 

W ramach naszej praktyki zajmujemy się:

  • audytami dokumentów własnościowych
  • oceną ryzyka związanego z potencjalnym wystąpieniem roszczeń związanych z nieruchomością
  • weryfikacją zgłoszonych już roszczeń oraz kompleksowym badaniem możliwości inwestycyjnych związanych z nieruchomościami w konkretnych lokalizacjach

Doradzamy i zapewniamy obsługę prawną w sprawach gospodarki nieruchomościami, takich jak  scalanie i podział nieruchomości czy też zmiany przeznaczenia gruntu. Wspieramy Klientów w postępowaniach dotyczących opłat adiacenckich i rent planistycznych. Zajmujemy się sprawami wywłaszczeń nieruchomości oraz uzyskiwaniem odszkodowań za wywłaszczenia.

Dla kogo?

  • Deweloperzy
  • Właściciele nieruchomości
  • Generalni wykonawcy

Kiedy?

  • Gdy chcesz kupić lub sprzedać nieruchomość
  • Gdy chcesz przeprowadzić przedsięwzięcie deweloperskie
  • Gdy potrzebujesz audytu prawnego nieruchomości
  • Gdy potrzebujesz umowy o generalne wykonawstwo

Ludzie | Kontakt