Kompetencje

Nowa restrukturyzacja pozasądowa

Nowa restrukturyzacja pozasądowa

 

Restrukturyzacja 

Dla jednych restrukturyzacja oznacza wszelkie możliwe do podjęcia działania mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy. Dla innych postępowanie prowadzone na podstawie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Może się wydawać, że wskazane definicje są rozbieżne. Wbrew pozorom restrukturyzacja stanowi ich połączenie. 

 

Restrukturyzacja pozasądowa 

W ramach prawa restrukturyzacyjnego przewidziane jest postępowanie, które w większości odbywa się bez udziału sądu. Istotna jest tutaj inicjatywa dłużnika, który przewidując, że jego problemy z płynnością finansową mogą się pogorszyć, wychodzi z inicjatywą i samodzielnie próbuje skontaktować się ze swoimi wierzycielami i przedstawić im propozycje układowe. Rola sądu ogranicza się do zatwierdzenia przedłożonego układu wraz z głosami wierzycieli.  

Dotychczas dłużnik w trakcie samodzielnego zbierania głosów nie był w żaden sposób chroniony. Całe postepowanie o zatwierdzenie układu, opiera się na możliwości szybkiego skontaktowania się z wierzycielami i ustalenia formy i wysokości spłat dla utrzymania przedsiębiorstwa przez dłużnika.   

 

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) 

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu zastąpiło bardzo popularne uproszone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR), wprowadzone Tarczą Antykryzysową 4.0. Było ono odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców dotkniętych kryzysem gospodarczym wywołanym pandemia COVID-19. Przedsiębiorcy mogli skorzystać z tego rozwiązania do 31 listopada 2021 r. 

Sukces uproszonego postępowania restrukturyzacyjnego skutkował wprowadzeniem na stałe do polskiego porządku prawnego podobnego rozwiązania, dającego tymczasową ochronę dłużnikowi na czas potrzebny do przygotowania dokumentów i przeprowadzenia głosowania.

Od 1 grudnia 2021 r. przedsiębiorcy mogą korzystać ze znowelizowanego postępowania o zatwierdzenie układu. 

Najważniejsza zmiana polega na objęciu dłużnika ochroną przed działaniami windykacyjnymi oraz wypowiadaniem przez kontrahentów umów mających zasadnicze znaczenie dla prowadzonej działalności. Dzięki temu postępowanie pozwala rozwiązać problemy z chwilową płynnością finansową. 

Wszystko co trzeba wiedzieć o PZU

1. Dla kogo? 

2. Dlaczego warto wybrać uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne? 

3. Przygotowanie do postępowania

4. Początek postępowania 

5. Etapy postępowania 

6. Jakie są skutki dla wierzycieli?

7. Czy w trakcie postępowania dłużnik traci kontrolę nad przedsiębiorstwem? 

8. Kiedy wygaśnie ochrona dłużnika?

Najważniejsze pytania z zakresu restrukturyzacji i upadłości

1. Co to jest niewypłacalność?

2. Kiedy powstaje niewypłacalność?

3. Jak chronić się przed upadłością w obliczu zagrożenia niewypłacalnością?

4. Na czym polega restrukturyzacja?

5. Jakie są postępowania restrukturyzacyjne?

6. Jakie postępowanie restrukturyzacyjne wybrać?

7. Czy restrukturyzacja chroni przed egzekucją?

8. Jakie są korzyści płynące z restrukturyzacji?

9. Ile wynosi opłata sądowa za złożenie wniosku restrukturyzacyjnego?

10. Kto musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

11. Jaki jest termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

12. Ile wynosi opłata sądowa za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

13. Czy wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć mój wierzyciel?

14. Jakie są konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie?

O nas

Jesteśmy jednym z największych doradców restrukturyzacyjnych w Polsce. Jako jedni z nielicznych posiadamy tytuły KWALIFIKOWANYCH DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH (dr Patryk Filipiak, nr lic.624). Doradzamy w zakresie prawnym i ekonomicznym.

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców niewypłacalnych oraz zagrożonych niewypłacalnością, jak również dla członków zarządu oraz wierzycieli dotkniętych problemami płynnościowymi swoich kontrahentów. 

Nasi doradcy restrukturyzacyjni posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia skomplikowanych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym grup spółek z zadłużeniem sięgającym kilkuset milionów złotych. 

Posiadamy zaplecze kadrowe pozwalające na obsługę postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych z udziałem kilku tysięcy wierzycieli. Dysponujemy know-how w zakresie zarządzania kanałami komunikacji z wierzycielami, organizacji, przebiegu  i uczestnictwa w posiedzeniach rady wierzycieli i zgromadzeniach wierzycieli, a także wsparcia PR dla dłużnika.

Przygotowujemy wnioski restrukturyzacyjne, plany restrukturyzacyjne, spisy wierzytelności i propozycje układowe.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, finansową i podatkową. 


Jak możemy pomóc?

Zrobimy wszystko , aby ochronić  wartość Twojego biznesu w dobie niestabilności rynkowej.

Wspólnie z Twoją Firmą przygotujemy wniosek o otwarcie restrukturyzacji sądowej, która zapewni ochronę przed windykacją (w tym egzekucją sądową) oraz przed wypowiedzeniem kluczowych umów i kontraktów biznesowych.

Wskażemy do pełnienia funkcji nadzorcy lub zarządcy sądowego jedną największych i najbardziej renomowanych firm w Polsce – ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA S.A. (m.in. projekty: RUCHKOMPUTRONIKPIOTR I PAWEŁMOSTOSTAL).

Doradzimy, jak zarządzić płynnością i zabezpieczyć się w tych trudnych czasach.

Pomożemy ochronić członków zarządu i ich majątki prywatne przed odpowiedzialnością osobistą za długi spółki.


Ludzie | Kontakt