Kompetencje

Nowa restrukturyzacja pozasądowa

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera aby pobrać e-book

Nowa restrukturyzacja pozasądowa

 

Restrukturyzacja 

Dla jednych restrukturyzacja oznacza wszelkie możliwe do podjęcia działania mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy. Dla innych postępowanie prowadzone na podstawie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Może się wydawać, że wskazane definicje są rozbieżne. Wbrew pozorom restrukturyzacja stanowi ich połączenie. 

 

Restrukturyzacja pozasądowa 

W ramach prawa restrukturyzacyjnego przewidziane jest postępowanie, które w większości odbywa się bez udziału sądu. Istotna jest tutaj inicjatywa dłużnika, który przewidując, że jego problemy z płynnością finansową mogą się pogorszyć, wychodzi z inicjatywą i samodzielnie próbuje skontaktować się ze swoimi wierzycielami i przedstawić im propozycje układowe. Rola sądu ogranicza się do zatwierdzenia przedłożonego układu wraz z głosami wierzycieli.  

Dotychczas dłużnik w trakcie samodzielnego zbierania głosów nie był w żaden sposób chroniony. Całe postepowanie o zatwierdzenie układu, opiera się na możliwości szybkiego skontaktowania się z wierzycielami i ustalenia formy i wysokości spłat dla utrzymania przedsiębiorstwa przez dłużnika.   

 

Uproszczona postępowanie restrukturyzacyjne (UPR) 

Instytucja uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (UPR) została wprowadzona w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. 

Powstała jako odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, których dotknął kryzys gospodarczy wywołany COVID-19. Jej założeniem jest przede wszystkim: szybkość, minimalizacja udziału sądu oraz ochrona przed egzekucją i wypowiedzeniem kluczowych umów dla przedsiębiorcy.  

W swoich założeniach przypomina istniejące postępowanie o zatwierdzenie układu, jednakże wprowadza istotne różnice, które sprawiają, że zdecydowanie nowe postępowanie wyróżnia się jako aktualnie najlepsze rozwiązanie dla podmiotów, które mają chwilowe problemy z płynnością finansową.  

 

Ważne! 

  • Obwieszczenia o otwarciu UPR można dokonać tylko raz.  
  • Jeśli nie zostanie dotrzymany termin 4 miesięcy od przedłożenia informacji o obwieszczeniu do wniosku o zatwierdzenie przegłosowanego układu, postępowanie zostanie umorzone z mocy prawa. 
  • To dzień publikacji obwieszczenia jest dniem otwarcia postępowania.  

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma wszystkie niezbędne cechy, aby stać się skuteczną metodą przeprowadzenia przedsiębiorstwa przez kryzys wywołany pandemią COVID-19.  

Porozmawiajmy o tym jakie pozytywy może przynieść Twojemu przedsiębiorstwu. 

Razem #pokonajMYkryzys.

Wszystko co trzeba wiedzieć o UP

1. Dla kogo? 

2. Dlaczego warto wybrać uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne? 

3. Przygotowanie do postępowania

4. Początek postępowania 

5. Zgromadzenie wierzycieli

6. Etapy postępowania 

7. Jakie są skutki dla wierzycieli?

8. Jakie środki ochrony mają wierzyciele?

9. Czy w trakcie postępowania dłużnik traci kontrolę nad przedsiębiorstwem? 

10. Co, jeśli termin 4 miesięcy zostanie przekroczony?

Najważniejsze pytania z zakresu restrukturyzacji i upadłości

1. Co to jest niewypłacalność?

2. Kiedy powstaje niewypłacalność?

3. Jak chronić się przed upadłością w obliczu zagrożenia niewypłacalnością?

4. Na czym polega restrukturyzacja?

5. Jakie są postępowania restrukturyzacyjne?

6. Jakie postępowanie restrukturyzacyjne wybrać?

7. Czy restrukturyzacja chroni przed egzekucją?

8. Jakie są korzyści płynące z restrukturyzacji?

9. Ile wynosi opłata sądowa za złożenie wniosku restrukturyzacyjnego?

10. Kto musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

11. Jaki jest termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

12. Ile wynosi opłata sądowa za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

13. Czy wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć mój wierzyciel?

14. Jakie są konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie?

O nas

Jesteśmy jednym z największych doradców restrukturyzacyjnych w Polsce. Jako jedni z nielicznych posiadamy tytuły KWALIFIKOWANYCH DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH (dr Patryk Filipiak, nr lic.624). Doradzamy w zakresie prawnym i ekonomicznym.

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców niewypłacalnych oraz zagrożonych niewypłacalnością, jak również dla członków zarządu oraz wierzycieli dotkniętych problemami płynnościowymi swoich kontrahentów. 

Nasi doradcy restrukturyzacyjni posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia skomplikowanych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym grup spółek z zadłużeniem sięgającym kilkuset milionów złotych. 

Posiadamy zaplecze kadrowe pozwalające na obsługę postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych z udziałem kilku tysięcy wierzycieli. Dysponujemy know-how w zakresie zarządzania kanałami komunikacji z wierzycielami, organizacji, przebiegu  i uczestnictwa w posiedzeniach rady wierzycieli i zgromadzeniach wierzycieli, a także wsparcia PR dla dłużnika.

Przygotowujemy wnioski restrukturyzacyjne, plany restrukturyzacyjne, spisy wierzytelności i propozycje układowe.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, finansową i podatkową. 


Jak możemy pomóc?

Zrobimy wszystko , aby ochronić  wartość Twojego biznesu w dobie niestabilności rynkowej.

Wspólnie z Twoją Firmą przygotujemy wniosek o otwarcie restrukturyzacji sądowej, która zapewni ochronę przed windykacją (w tym egzekucją sądową) oraz przed wypowiedzeniem kluczowych umów i kontraktów biznesowych.

Wskażemy do pełnienia funkcji nadzorcy lub zarządcy sądowego jedną największych i najbardziej renomowanych firm w Polsce – ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA S.A. (m.in. projekty: RUCHKOMPUTRONIKPIOTR I PAWEŁMOSTOSTAL).

Doradzimy, jak zarządzić płynnością i zabezpieczyć się w tych trudnych czasach.

Pomożemy ochronić członków zarządu i ich majątki prywatne przed odpowiedzialnością osobistą za długi spółki.


Ludzie | Kontakt