Kompetencje

Ochrona administracyjna biznesu - sprawy administracyjne i sądowo-administracyjne (w tym z KNF, US, ZUS, NFZ, ITD, PARP, NCBiR, ARP)

Prawo administracyjne stanowi istotny zakres usług świadczonych przez Kancelarię.

Wyręczamy Klientów w żmudnym procesie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych, takich jak warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę lub użytkowanie obiektów.

Prowadzimy sprawy z zakresu szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami administracyjnymi, również przed Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Jesteśmy praktykami, którzy z sukcesem dochodzili odszkodowań powstałych w wyniku bezprawnych decyzji administracyjnych.

Wspieramy naszych Klientów w dopełnianiu niezbędnych formalności, sporządzając opinie prawne w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego, przygotowując pisma, wnioski oraz odwołania od decyzji administracyjnych.

Dla kogo?

• Deweloperzy
• Przedsiębiorcy
• Inwestorzy

Kiedy?

• Gdy potrzebujesz warunków zabudowy, pozwolenia na budowę lub innej decyzji dla Twojej inwestycji
• Gdy podatki zagrażają Twojej inwestycji  


Ludzie | Kontakt