Kompetencje

Ochrona karna biznesu - sprawy karne gospodarcze i karne skarbowe (w tym zabezpieczenia majątkowe i areszty)

Sprawy z zakresu prawa karnego wymagają nie tylko eksperckiej wiedzy, ale i ogromnego merytorycznego przygotowania, zaangażowania i wyczucia. Wszystkie te elementy wdrażamy reprezentując naszych Klientów podczas postępowania karnego, wykonawczego, a także w postępowaniach dyscyplinarnych i w sprawach o wykroczenia.

W ramach naszej praktyki oferujemy:

  • fachowe doradztwo prawne
  • sporządzanie opinii i przygotowanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, prywatne i subsydiarne akty oskarżenia, powództwa cywilne w ramach postępowania karnego, wnioski, zażalenia, apelacje i kasacje
  • reprezentowanie przed organami ścigania oraz sądami osób, których interesy wymagają ochrony w toku postępowania karnego. Nasi prawnicy są przedstawicielami
  • podejrzanych, oskarżonych, obwinionych i skazanych. Prowadzą sprawy podmiotów pokrzywdzonych, w tym występujących jako oskarżyciele prywatni, posiłkowi i subsydiarni. 
  • reprezentowanie interesów interwenientów w postępowaniach karnych 

Zespół prawa karnego korzysta z merytorycznego wsparcia członków Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Sprawdź nasze serwisy:

  • o odpowiedzialności w biznesie, ochronie managerów, przestępstwach gospodarczych i skarbowych tzw. białych kołnierzyków: bialekolnierzyki.pl
  • o tymczasowym aresztowaniu, jego przesłankach, trybie stosowania, możliwości kwestionowania i praktycznych aspektach jego funkcjonowania: tymczasowyareszt.pl

Dla kogo?

  • Nie tylko dla oskarżonych, podejrzanych lub pokrzywdzonych, ale też
  • Przedsiębiorców
  • Członków organów i wspólników spółek handlowych

Kiedy?

• Nie tylko gdy potrzebujesz reprezentacji w sądzie, ale też
• Gdy nie wiesz czy Twoja działalność nie jest przestępstwem
• Gdy chcesz prowadzić działalność w zgodzie z prawem


Ludzie | Kontakt