Kompetencje

Zbiorowe i indywidualne prawo pracy

Pracujemy na sukces i satysfakcję naszych Klientów, oferując kompleksowe usługi w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. 

W postępowaniach sądowych reprezentujemy zarówno interesy pracowników jak i pracodawców w zakresie roszczeń związanych z rozwiązaniem umowy o pracę oraz odszkodowań z tego tytułu, sporów związanych z finansami, np. sporów o wynagrodzenia, spraw dotyczących ustalenia stosunku pracy, zakazu konkurencji, zwolnień grupowych i wypłaty odszkodowań. 

Wspieramy pracodawców  w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami pracowników. Służymy wiedzą i doświadczeniem w trudnym i wymagającym wyczucia procesie przeprowadzania zwolnień grupowych. 

Zajmujemy się przygotowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji pracowniczej m.in. umów o prace, umów cywilnoprawnych, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy itp.

Dla kogo?

• Pracodawcy
• Przedsiębiorcy zatrudniajacy pracowników

Kiedy?

• Gdy potrzebujesz audytu prawa pracy
• Gdy chcesz zrestrukturyzować zatrudnienie 


Ludzie | Kontakt