Kompetencje

Restrukturyzacja i upadłość (w tym odpowiedzialność członków zarządu)

Pomagamy dłużnikom wyjść z trudnej sytuacji finansowej, a wierzycielom w możliwie najwyższym stopniu odzyskać należności w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, przedsiębiorców niewypłacalnych, a także podmiotów będących ich wierzycielami.
 
Praktyka postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego obejmuje m.in.

 • Przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosku o zatwierdzeniu układu,
 • Przygotowywanie dokumentów umożliwiających dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, tj. spisu wierzytelności oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego,
 • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców i konsumentów,
 • Pełnienie funkcji zarządcy, nadzorcy sądowego oraz nadzorcy układu w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
 • Pełnienie funkcji syndyka w postępowaniach upadłościowych,
 • Wsparcie dłużnika w porozumieniu z wierzycielami co do zaległości płatniczych,
 • Przygotowywanie analiz i opinii prawnych dla doradców restrukturyzacyjnych, organów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wierzycieli oraz przedsiębiorców,
 • Pełnienie funkcji likwidatora i administratora zabezpieczeń w przypadku emisji obligacji,

Nasz zespół to nie tylko prawnicy specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, ale także specjaliści z zakresu zarządzania, finansów i podatków. Łączymy teorię z praktyką. Działamy jako doradcy restrukturyzacyjni oraz uczestniczymy w konferencjach z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, również jako prelegenci.

Kierujący zespołem dr Patryk Filipiak posiada unikalne doświadczenie legislacyjne w zakresie regulacji dotyczących restrukturyzacji i upadłości. Jako współtwórca prawa restrukturyzacyjnego w Polsce został odznaczony medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości. Dr Patryk Filipiak jest członkiem także m.in. międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością i restrukturyzacją  przedsiębiorstw Inosl Europe, a także Stowarzyszenia Praktyków restrukturyzacji oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda.

Dr Patryk Filipiak posiada unikalne doświadczenie legislacyjne w zakresie regulacji dotyczących restrukturyzacji i upadłości. Jako współtwórca prawa restrukturyzacyjnego w Polsce został odznaczony medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości

Jesteśmy założycielem jedynego w Polsce serwisu traktującego o tematach restrukturyzacji: www.orestrukturyzacji.pl obejmujący aktualności związane z niewypłacalnością przedsiębiorców i osób fizycznych, a także teksty o upadłości i restrukturyzacji kierowane do profesjonalistów i przedstawicieli biznesu.

W ramach współpracy z Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. prowadzimy i nadzorujemy postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, jako wyznaczeni przez sąd zarządcy, nadzorcy oraz syndycy. W ramach współpracy z Instytutem Badań Niewypłacalności przygotowujemy analizy i opinie prawne z zakresu naszej specjalizacji.

Rankingi:

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

 • Praktyka prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego kierowana przez dra Patryka Filipiaka została wyróżniona na pozycji 1. w Polsce w roku 2023, a w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 otrzymała rekomendację.
 • Dr Patryk Filipiak został wybrany liderem rankingu w kategorii „restrukturyzacje i upadłości” w latach 2020, 2021, 2022 i 2023.

Ranking Forbes "Najlepsze Kancelarie Polska"

 • Kierowana przez dra Patryka Filipiak praktyka prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego została wyróżniona w latach 2022 i 2023.

Ludzie | Kontakt