Kompetencje

Zamówienia publiczne

Inwestujemy we współpracę z najlepszymi, dlatego możemy poszczycić się doświadczonym zespołem specjalistów w dziedzinie prawa zamówień publicznych. 

Klienci mogą liczyć na nasze wsparcie w każdej sprawie dotyczącej realizacji inwestycji i zamówień ze środków publicznych. 

Oferujemy kompetentną obsługę wszelkich procesów związanych ze składaniem ofert. Zajmujemy się również przygotowaniem niezbędnej dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem realizacji inwestycji budowlanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.

Towarzyszymy przedsiębiorcom w negocjacjach i reprezentujemy ich interesy w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w postępowaniach związanych z zamówieniami publicznymi.
 

W tym zakresie współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z PROSENSI.

Dla kogo?

• Przedsiębiorcy realizujący inwestycje i zamówienia ze środków publicznych

Kiedy?

• Gdy negocjujesz umowę z zamawiającym
• Gdy masz spór z zamawiający
• Gdy Twoja oferta nie została wybrana 

Ludzie | Kontakt