Ludzie

Agnieszka Nadolna

asystentka.

Agnieszka Nadolna

Agnieszka Nadolna

asystentka.

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Coroczna stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Aurelii Nowickiej z zakresu przekształceń spółek kapitałowych prawa handlowego z uwzględnieniem przekształcenia transgranicznego. W toku studiów angażowała się w działalność studenckiego koła prawa handlowego "Societas". W obszarze jej zainteresowań leży szeroko pojęte prawo gospodarcze.  W Kancelarii zasila dział sporów, aktywnie uczestnicząc w przygotowywaniu pism procesowych z dziedziny prawa cywilnego, bankowego oraz restrukturyzacyjnego. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Mocne strony

skrupulatność, zaangażowanie w prowadzoną sprawę, umiejętność pracy pod presją czasu, ambicja, chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji, dobra organizacja pracy.

Pasje

architektura wnętrz, podróże, kuchnia włoska i azjatycka, języki obce.


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie zawodowe zdobywa od I roku studiów. Podczas praktyki w kancelariach radcowskich brała czynny udział w obsłudze podmiotów gospodarczych. Od wczesnych lat studiów związana również z międzynarodową siecią firm audytorsko - doradczych „Wielkiej czwórki”, gdzie zdobywała doświadczenie w departamencie podatkowym, zajmując się  m.in. przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych, a także opinii prawnych z zakresu podatku od towarów i usług oraz  podatku dochodowego od osób prawnych.