Ludzie

Agnieszka Nadolna

aplikant radcowski.

Agnieszka Nadolna

Agnieszka Nadolna

aplikant radcowski.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z sukcesem obroniła pracę magisterską dotyczącą przekształceń spółek kapitałowych z uwzględnieniem przekształcenia transgranicznego. W toku studiów aktywnie angażowała się w działalność studenckiego koła prawa handlowego "Societas" oraz była corocznie nagradzana Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

W obszarze jej  zainteresowań leży szeroko pojęte prawo gospodarcze. Jest zaangażowana w prowadzenie licznych postępowań spornych z dziedziny prawa cywilnego oraz bankowego. W praktyce zawodowej wspierała również projekty dotyczące postępowań procesowych z wątkami restrukturyzacyjnymi. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Mocne strony

skrupulatność, zaangażowanie w prowadzoną sprawę, umiejętność pracy pod presją czasu, ambicja, chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji, dobra organizacja pracy.

Pasje

architektura wnętrz, podróże, kuchnia włoska i azjatycka, języki obce.


Doświadczenie: wybrane projekty

 

Podczas praktyki w kancelariach radcowskich, począwszy od I roku studiów, brała czynny udział w obsłudze podmiotów gospodarczych. Od wczesnych lat edukacji prawniczej była związana z międzynarodową siecią firm audytorsko - doradczych „Wielkiej czwórki”, gdzie zdobywała doświadczenie w departamencie podatkowym, zajmując się  m.in. przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych, a także opinii prawnych z zakresu podatku od towarów i usług oraz  podatku dochodowego od osób prawnych.