Ludzie

Aleksander Moroz

Aplikant radcowski.

Aleksander Moroz

Aleksander Moroz

Aplikant radcowski.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent studiów na kierunku prawo oraz administracja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił na ocenę bardzo dobrą prace magisterskie dotyczące partycypacji społecznej w procedurze planistycznej, rewitalizacyjnej, inwestycyjnej gminy i ochronie środowiska oraz ważenia interesu publicznego i prywatnego w toku procesu planistycznego gminy. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, jak i zagadnieniach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym – w szczególności prawie budowlanym oraz prawie zagospodarowania przestrzennego.

Mocne strony

Zaangażowanie w podejmowane projekty, kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, dobra organizacja pracy, dokładność. 

Pasje

architektura i urbanistyka, transport publiczny, samorząd terytorialny.  

Zapalony cyklista, zorganizował wyprawy rowerowe między innymi na trasie Olsztyn – Wilno – Ryga – Tallin oraz Poznań – Kołobrzeg – Hel. Samodzielnie nauczył się grać na gitarze.


Doświadczenie: wybrane projekty

Z Kancelarią związany od III roku studiów. W trakcie swojej praktyki prowadził postępowania administracyjne związane m. in. z legalizacjami samowoli budowlanych, decyzjami o warunkach zabudowy oraz wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Posiada również doświadczenie w procesach z zakresu nieruchomości, w szczególności dotyczących wad obiektów budowlanych. Z powodzeniem prowadził także postępowania związane z odpowiedzialnością przewoźników lotniczych za odwołane lub opóźnione loty.