Ludzie

Alicja Lubin

asystentka.

Alicja Lubin

Alicja Lubin

asystentka.

Studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2018 roku ukończyła filologię romańską na tym samym uniwersytecie zdobywając tytuł licencjata w zakresie współczesnej literatury belgijskiej. Posługuje się językiem francuskim, angielskim oraz hiszpańskim. W obszarze jej zainteresowań naukowych leży prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne oraz szeroko pojęte prawo cywilne.

Mocne strony

Ambicja, zaangażowanie w powierzone zadania, pracowitość, dobra organizacja pracy, determinacja

Pasje

Języki obce (francuski, angielski, hiszpański, rosyjski, islandzki), literatura francuskojęzyczna, kuchnia japońska


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie zdobywa od drugiego roku studiów prawniczych, odbywając praktyki w poznańskiej kancelarii, gdzie poszerzała wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Pracowała również nad sprawami związanymi z prawem cywilnym oraz rodzinnym.