Ludzie

Spory gospodarcze, mediacja i arbitraż

Angelika Jarosz

Asystent.

Angelika Jarosz
+48 61 222 43 80

Angelika Jarosz

Asystent.

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzystka prof. zw. dr hab. Aureli Nowickiej, pod której kierownictwem przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawa własności intelektualnej.

Stypendystka programu Erasmus+ na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz programu letniego Law School – Intellectual Property Law, European Unitary Patent organizowanego przez stowarzyszenie ELSA.

Czynnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz angażuje się w wolontariat. Od początków studiów związana ze studenckim stowarzyszeniem Erasmus Student Network, gdzie obejmowała pozycję przewodniczącej sekcji PR.

 

Włada językiem angielskim.

Mocne strony

Rzetelność,  dążenie do ciągłego poszerzania wiedzy, pracowitość, a także umiejętność pracy zespołowej oraz dobra organizacja pracy.

Pasje

Pasjonuje się podróżami oraz poznawaniem obcych kultur. Lubi aktywnie spędzać czas, uprawiając sporty zimowe oraz wodne.  Wolne chwile zaczytuję literaturą faktu.


Doświadczenie: wybrane projekty

Swoje doświadczenie zdobywa od II roku studiów, pracując w poznańskich kancelariach prawnych, a także odbywając staż zagraniczny.

Obecnie udziela się w sekcji cywilnej Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej