Ludzie

Angelika Zarzycka

aplikant adwokacki.

Angelika Zarzycka

aplikant adwokacki.

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia, broniąc pracy magisterskiej pt. „Pojęcie utworu audiowizualnego w świetle polskiego prawa autorskiego”.

Mocne strony

komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, chęć ciągłego rozwoju

Pasje

marketing, fotografia, historie "true crime", kinematografia


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie zdobywała w poznańskich kancelariach radcowskich i w sądzie rejonowym. Od początku studiów zaangażowana w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Laureatka ogólnopolskiego konkursu z prawa własności intelektualnej.