Ludzie

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Anna Babicz

Prawnik.

Anna Babicz
+48 61 22 24 380

Anna Babicz

Prawnik.

Specjalizuje się w polskim, francuskim oraz niemieckim prawie cywilnym. Do zakresu jej zainteresowań należy również prawo międzynarodowe.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studentka etnolingwistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mocne strony

Włada biegle czterema  językami: angielskim, francuskim, niemieckim oraz hiszpańskim, a w najbliższym czasie planuje opanować kolejne. Jest świetnie zorganizowana i charyzmatyczna.

Pasje

Nauka języków obcych, podróże, bieganie oraz muzyka i literatura francuska.


Doświadczenie: wybrane projekty

W ramach swojej praktyki zajmowała się obsługą klientów zagranicznych oraz tłumaczeniem dokumentów i aktów prawnych. Była stypendystką programu Socrates/Erasmus na Uniwersytecie Paris-Sud XI, we Francji w roku akademickim 2011/2012. Ukończyła kurs francuskiego prawa handlowego, administracyjnego oraz procedury karnej. Odbyła praktyki we francuskiej placówce dyplomatycznej. Posiada również szerokie doświadczenie w pracy w charakterze tłumacza języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego na Międzynarodowych Targach Poznańskich.