Ludzie

Technologiczna - computer games studios | software houses and App/Games developers | e-commerce | crypto

dr Anna Wilińska - Zelek

adwokat.

dr Anna Wilińska - Zelek

dr Anna Wilińska - Zelek

adwokat.

Specjalistka z zakresu nowych technologii/IT, prawa mediów i własności intelektualnej. Posiada również doświadczenie z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego.

Współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Bankową. Związana z Zakładem Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.

Regularnie publikuje artykuły naukowe i popularnonaukowe, a także występuje w trakcie konferencji, seminariów oraz spotkań biznesowych.

Kierowała 3 grantami badawczymi, brała udział w łącznie 5 grantach badawczych oraz inkubowała innowację społeczną, finansowaną w ramach POWER 2014-2020.

Prace badawcze w ramach grantów realizowała na terenie Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law w Monachium, London School of Economics and Political Science, Queen Mary University of London, Institute of Advanced Legal Studies (University of London).

Mocne strony

Rekomendowana w rankingu  „Dziennika Gazety Prawnej” oraz Wolters Kluwer – „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018”

Stypendystka Fundacji UAM dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu (wykazujących się nowatorstwem metod i kierunków badań naukowych), laureatka ogólnopolskich konkursów z międzynarodowego prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej i prawa konstytucyjnego, w tym zdobywczyni indywidualnej nagrody dla najlepszego mówcy w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan (II miejsce, 2016 r.). Prowadzi aktywną działalność społeczną i dydaktyczną. Nagradzana za działalność społeczną i dydaktyczną.

Posiada duże doświadczenie dydaktyczne, potwierdzone licznymi wyróżnieniami.

Pasje

Zarządzanie projektami, psychologia, medycyna


Doświadczenie: wybrane projekty

Przed dołączeniem do FilipiakBabicz specjalista IP&TMT oraz Life Sciences wiodącej kancelarii na rynku polskim.

Wybrane projekty:

Weryfikacja i sporządzanie umów prawnoautorskich dla wysokobudżetowych inwestycji IT oraz infrastrukturalnych

Reprezentacja artystów i wydawców w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich oraz realizacji prawa do wynagrodzenia

Obsługa projektów z udziałem podmiotów branży reklamowej, mediów i artystów

Członek zespołów prowadzących kluczowe spory sądowe w sprawach dotyczących dóbr osobistych osób prawnych

Prowadzenie sporów związanych z popełnianiem czynów nieuczciwej konkurencji

Ustalanie strategii reakcji wewnętrznej i zewnętrznej na sytuacje kryzysowe związane z renomą marki (media tradycyjne, elektroniczne, wzmożone działania kontrolne Inspekcji)