Ludzie

Spory karne gospodarcze i karne skarbowe

Arleta Kuc

Aplikant radcowski.

Arleta Kuc
+48 61 22 24 380

Arleta Kuc

Aplikant radcowski.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską napisała z zakresu prawa karnego materialnego pod kierunkiem prof. Roberta Zawłockiego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również postępowanie karne. Odbyła także studia licencjackie na kierunku filologia romańska.

Mocne strony

Rzetelna i zaangażowana w wykonywane zadania. Posługuje się językiem angielskim, francuskim i włoskim.

Pasje

Podróże oraz szeroko pojęta kultura włoska.


Doświadczenie: wybrane projekty

Odbyła praktyki w kilku jednostkach prokuratury, gdzie poznała reguły rządzące postępowaniem przygotowawczym i zapoznała się ze specyfiką pracy prokuratora. Doświadczenie w trakcie studiów zdobyła również w ramach praktyk odbytych w dziale egzekucyjnym spółki.