Ludzie

Barbara Urbaniak

aplikant adwokacki.

Barbara Urbaniak

Barbara Urbaniak

aplikant adwokacki.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo, gdzie obroniła pracę magisterską z zakresu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółek osobowych. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego. Odbywa aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej

Mocne strony

Zdyscyplinowana, szybko się uczy, lubi nowe wyzwania.

Pasje

Aktywne formy wypoczynku, w szczególności bieganie i narciarstwo. Ceni dobrą literaturę historyczną oraz reportaże.


Doświadczenie: wybrane projekty

Praktykę rozpoczęła na drugim roku studiów, współpracując z jedną z poznańskich kancelarii prawnych, specjalizującą się m.in. w postępowaniach reprywatyzacyjnych.

Jest zaangażowana w liczne postępowania egzekucyjne o skomplikowanym stanie faktycznym, w których poszukuje sposobów na efektywne zaspokojenie wierzycieli oraz wspiera projekty zmierzające do udaremnienia czynności mających na celu ukrycie majątku dłużnika. Posiada doświadczenie także w postępowaniach upadłościowych, angażując się zarówno w reprezentację wierzycieli jak i upadłych.