Ludzie

Spory gospodarcze, mediacja i arbitraż

Bartosz Jóźwiak

Radca prawny.

Bartosz Jóźwiak
+48 61 22 24 380

Bartosz Jóźwiak

Radca prawny.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej innowacyjnych i kreatywnych podmiotów gospodarczych. W swojej praktyce skupia się na kwestiach prawnych związanych przede wszystkim z prawem własności przemysłowej, prawem autorskim, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawną ochroną konkurencji i konsumentów. Jest autorem publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej. Specjalizuje się również w prawie lotniczym, współpracując m.in. z certyfikowanym ośrodkiem szkolenia lotniczego jako instruktor prawa lotniczego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był stypendystą na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Genui (Włochy).

Mocne strony

Ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej.

Pasje

Nowe technologie, kultura włoska.


Doświadczenie: wybrane projekty

Współpraca z przedsiębiorcami z branży nowych technologii, z twórcami, wynalazcami, designerami czy informatykami pozwala mu niejednokrotnie uczestniczyć w bezprecedensowych projektach, wymagających wyjścia poza sztywne ramy prawniczego myślenia, otwarcia na aspekty artystyczne czy technologiczne, których zrozumienie jest kluczem do konstruowania sprawnych ram prawnych tego typu rozwiązań.