Ludzie

Denis Jankowski

asystent.

Denis Jankowski

Denis Jankowski

asystent.

Student IV roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzysta dr hab. Justyna Piskorskiego, u którego przygotowuje pracę magisterską z prawa karnego skupiającą się na ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawa karnego, postępowania karnego oraz wprowadzania nowych technologii w Polsce. 

Mocne strony

ambicja, determinacja, pewność siebie, chęć rozwoju.

Pasje

Mieszane sztuki walki, boks, taktyczne oraz prawne zagadnienia związane z piłką nożną, literatura biograficzna


Doświadczenie: wybrane projekty

Swoje doświadczenie zdobywa od II roku studiów. Podczas praktyk w kancelariach prawnych miał okazję obsługiwać prywatne podmioty gospodarcze, a także prowadzić do konsensualnego zakończenia sporów. Udzielał porad prawnych w jednej z poznańskich fundacji w ramach działalności pro bono.