Ludzie

prof. UAM dr hab. Krzysztof Mularski

radca prawny | konsultant.

prof. UAM dr hab. Krzysztof Mularski

prof. UAM dr hab. Krzysztof Mularski

radca prawny | konsultant.

Absolwent prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie profesor w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na UAM.

Od 2005 roku opublikował ponad pięćdziesiąt prac w licznych czasopismach naukowych.

Autor m.in. monografii Czynności podobne do czynności prawnych (praca doktorska) oraz Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego (praca habilitacyjna).

Specjalizuje się w dziedzinie nauki prawa cywilnego materialnego, ze szczególnym uwzględnieniem związków prawa cywilnego z teorią prawa, semiotyką, logiką i filozofią.

Laureat prestiżowych nagród i stypendiów, m. in. stypendiów: Fundacji UAM i "Start" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Członek kadry narodowej w dyscyplinie wspinaczka wysokogórska.