Ludzie

prof. UAM dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach

Adwokat.

prof. UAM dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach

prof. UAM dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach

Adwokat.

Adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W czasie studiów korzystała ze stypendium na Uniwersytecie w Mannheim w Niemczech. Odbyła aplikację w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej oraz asystenturę na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie profesor w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej z zakresu prawa karnego i procedury karnej.

Jest autorką publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim z zakresu prawa karnego, w tym współautorką tomu 9 Systemu Prawa Karnego oraz tomu 10 Systemu Prawa Handlowego.

Specjalizuje się w prawie karnym, karnym skarbowym, karnym gospodarczym oraz w prawie rodzinnym i spadkowym.

Włada biegle językiem angielskim i niemieckim. Posługuje się nadto językiem francuskim, rosyjskim i włoskim.

 

Mocne strony

Posługuje się 5 językami obcymi, umiejętnie łączy praktykę zawodową z działalnością naukową.

Pasje

Praca naukowo-dydaktyczna, własne podróże po Azji i reportaże z cudzych podróży.