Ludzie

Spory gospodarcze, mediacja i arbitraż

dr hab. Krzysztof Mularski

radca prawny | of counsel.

dr hab. Krzysztof Mularski
+48 61 22 24 380

dr hab. Krzysztof Mularski

radca prawny | of counsel.

Absolwent prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na UAM. Od 2005 roku opublikował ponad pięćdziesiąt prac w licznych czasopismach naukowych. Autor m.in. monografii Czynności podobne do czynności prawnych (praca doktorska) oraz Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego (praca habilitacyjna). Specjalizuje się w dziedzinie nauki prawa cywilnego materialnego, ze szczególnym uwzględnieniem związków prawa cywilnego z teorią prawa, semiotyką, logiką i filozofią. Laureat prestiżowych nagród i stypendiów, m. in. stypendiów: Fundacji UAM i "Start" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Członek kadry narodowej w dyscyplinie wspinaczka wysokogórska.