Ludzie

Ewelina Szumska

prawnik.

Ewelina Szumska

prawnik.

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Macieja Gutowskiego. W obszarze jej zainteresowań leży szeroko pojęte prawo cywilne. W kancelarii wspiera dział prawa cywilnego.

Mocne strony

Zaangażowanie w powierzone zadania, pracowitość, dobra organizacja pracy.

Pasje

Narciarstwo, biegi uliczne (półmaratony), biegi z przeszkodami (runmageddon). 


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie zawodowe zdobywa od II roku studiów. Podczas praktyki w kancelariach adwokackich brała czynny udział w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych.