Ludzie

dr Katarzyna Urbanowicz

prawnik.

dr Katarzyna Urbanowicz

dr Katarzyna Urbanowicz

prawnik.

Z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu prawa karnego. Jej zainteresowania naukowe obejmują prawo karne materialne oraz procesowe, ze szczególnym uwzględnieniem kompensacji i konsensualizmu. 

Mocne strony

rzetelność, łączenie praktyki zawodowej z działalnością naukową

Pasje

książki, sport, wycieczki górskie