Ludzie

Klaudia Nowicka

Aplikant radcowski.

Klaudia Nowicka

Klaudia Nowicka

Aplikant radcowski.

Studentka Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzystka prof. zw. dr. Andrzeja Skoczylasa, pod którego kierunkiem pisze pracę magisterską z zakresu postępowania administracyjnego.

Ukończyła również studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe zdobywając tytuł licencjata o specjalizacji​ gospodarka światowa i biznes międzynarodowy oraz studia podyplomowe prowadzone przez Politechnikę Poznańską na kierunku Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno — Prywatne pisząc pracę z zakresu Partnerstwa Publiczno — Prywatnego oraz Finansów Publicznych.

Interesuje się prawem administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojmowanego procesu inwestycyjnego.

Mocne strony

Wszechstronność, zaangażowanie w realizowane projekty, sumienność oraz ciągła chęć pogłębiania wiedzy. Włada językiem rosyjskim.

Pasje

Piłka siatkowa oraz kulinaria.


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie zaczęła zdobywać na III roku studiów jako wolontariuszka w Sądzie Rejonowym w Wydziale Karnym w Poznaniu. Następnie współpracowała z jedną z renomowanych kancelarii poznańskich specjalizującej się m. in. w prawie administracyjnym.

Miała przyjemność odbyć praktyki również w Konsulacie Generalnym Republiki Tureckiej.