Ludzie

Krzysztof Adamski

specjalista zamówień publicznych | of counsel.

Krzysztof Adamski

Krzysztof Adamski

specjalista zamówień publicznych | of counsel.

Wspólnik i wiceprezes zarządu Prosensi sp. z o.o.. Absolwent Wydziału Ekonomii (specjalność: polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw) na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu projektów oraz opinii w dziedzinie zamówień publicznych. Uczestniczył w przygotowywaniu ofert w tym zakresie m.in. dla Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Finansów oraz Poczty Polskiej. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zamówień publicznych i zarządzania. Zna język angielski.