Ludzie

dr Lucyna Staniszewska

Adwokat. Starszy prawnik

dr Lucyna Staniszewska

dr Lucyna Staniszewska

Adwokat. Starszy prawnik

Specjalizuje się w sprawach administracyjnych, szeroko pojętym prawie zagospodarowania przestrzeni, a także w prawie cywilnym zwłaszcza w zakresie postępowań odszkodowawczych oraz we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych majątkowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych i karno-skarbowych.

Ponadto podejmuje liczną działalność naukową i dydaktyczną. Była czynnym uczestnikiem kilkunastu konferencji naukowych poświęconych prawu administracyjnemu.  Stale współpracuje z kwartalnikiem naukowym Studia Prawa Publicznego. Publikuje na łamach znanych i cenionych periodyków naukowych, takich jak: Państwo i Prawo, Monitor Prawniczy. Od czterech lat stale podejmuje się opieki nad Studencką Uniwersytecką Poradnią Prawną działającą przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza świadczącą pomoc prawną osobom potrzebującym. Prowadzi zajęcia z prawa administracyjnego dla studentów prawa, jak i administracji.

Ukończyła stacjonarne studia prawnicze oraz administracyjne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, każde z oceną bardzo dobrą

Ukończyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Obecnie jest jej członkiem.

Zakończyła stacjonarne studia doktoranckie na kierunku prawo. Obroniła pracę doktorską.

Mocne strony

Pracowitość i oddanie wykonywanej pracy, doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i przed organami administracyjnymi, umiejętność patrzenia na sprawy z różnych punktów widzenia, zarządzanie ryzykiem, umiejętność słuchania i wypracowywania kompromisów, rzeczowość i rzetelność w prowadzeniu spraw

Łączenie pasji naukowych z doświadczeniem i praktyką w pracy adwokata.

Pasje

Literatura naukowa, malarstwo sztalugowe, pływanie.


Doświadczenie: wybrane projekty

W ramach swojej praktyki zawodowej prowadziła liczne postępowania administracyjne (zwłaszcza związane z procesami inwestycyjno- budowlanymi, dotyczące opłat adiacenckich i planistycznych, administracyjnych kar pieniężnych, wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości).

W zakresie spraw cywilnych podejmuje się prowadzenia procesów odszkodowawczych  zwłaszcza z tytułu szkód spowodowanych błędem w sztuce medycznej, wypadkami drogowymi, ruchem przedsiębiorstwa, wypadkami przy pracy, zmianą lub uchyleniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Reprezentuje Klientów w sprawach o podział majątku dorobkowego, o zapłatę a także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Prowadzi także procesy pracownicze reprezentując pracodawców, jak i pracowników. Zajmuje się sporządzaniem umów o pracę, umów zleceń, o dzieło, porozumień zmieniających, świadectw pracy oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej.