Ludzie

Spory gospodarcze, mediacja i arbitraż

Łukasz Jarecki

Asystent.

Łukasz Jarecki
+48 61 222 43 80

Łukasz Jarecki

Asystent.

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego (w szczególności prawa zobowiązań), prawa Unii Europejskiej (swobody rynku wewnętrznego) oraz prawa rzymskiego.

Mocne strony

Rzetelność, sumienność, precyzja. Wykazuje się dużą chęcią poszerzania wiedzy oraz zdobywania nowego doświadczenia. Posługuje się językiem angielskim.

Pasje

Współczesna historia Polski, podróże po Europie, literatura faktu oraz kryminały. 


Doświadczenie: wybrane projekty

Od początku studiów angażuje się działalność naukową. Laureat oraz finalista konkursów zarówno o zasięgu lokalnym (Lokalny Konkurs Prawa Rzymskiego, Wydziałowy Konkurs Prawa Konstytucyjnego), jak i międzynarodowym (Międzynarodowy Konkurs Prawo rzymskie a świat współczesny). Członek i wiceprezes Koła Naukowego Prawa Rzymskiego "Bona Fides". Aktywnie działa jako wolontariusz w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w sekcji prawa cywilnego.