Ludzie

Maciej Woźniak

radca prawny.

Maciej Woźniak

Maciej Woźniak

radca prawny.

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych z dziedziny prawa cywilnego, gospodarczego i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi także obsługę prawną w zakresie upadłości i restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony procesowej w tym obszarze. Zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony praw majątkowych i niemajątkowych osób fizycznych i prawnych, w tym praw własności intelektualnej, a także praw korporacyjnych

Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w trakcie których odbył roczne stypendium na Université Pierre Mendès France (Grenoble). Następnie ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Brał udział w licznych szkoleniach organizowanych przez KSSiP z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także uczestniczył w konferencjach z zakresu prawa własności intelektualnej. Jest autorem kilku publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego, występował także jako prelegent na konferencjach kierowanych do prawników i przedsiębiorców.

Mocne strony

Ma bogate doświadczenie w rozwiązywaniu złożonych zagadnień faktycznych i prawnych. Gwarantuje dogłębną analizę sytuacji faktycznych w celu zakreślenia perspektywy przebiegu postępowania sądowego. Jest znawcą orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, dba o ciągłe poszerzanie i systematyzowanie nabytej wiedzy.

Pasje

Filozofia prawa, historia, architektura i urbanistyka, podróże.


Doświadczenie: wybrane projekty

W swojej dotychczasowej karierze nabył doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej klientom indywidualnym, pracował także w sądownictwie, w tym jako asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Brał udział w formułowaniu zagadnień prawnych kierowanych do Sądu Najwyższego, które dotyczyły istotnej problematyki z dziedziny prawa procesowego cywilnego, egzekucji sądowej, przekształceń spółek prawa handlowego i sporów o majątek osoby prawnej pozostały po ustaniu jej bytu prawnego. Prowadził wykłady w ramach spotkań Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego, a także, działając pro bono, lekcje prawa w liceach ogólnokształcących.

Prowadził z powodzeniem liczne procesy o ochronę umów najmu przed sądami powszechnymi i w ramach arbitrażu gospodarczego. Występował przed Sądem Najwyższym w sprawach związanych z wykonaniem układu w postępowaniu upadłościowym. Ma doświadczenie w obsłudze umów najmu w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ze szczególnym uwzględnieniem branży handlowej.