Ludzie

Marek Pawlik

doradca podatkowy.

Marek Pawlik

doradca podatkowy.

Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych oraz sądowo-administracyjnych. Zajmuje się także doradztwem podatkowym związanym z połączeniami i przekształceniami podmiotów gospodarczych.

W 2011 r. reprezentował Kopalnię Odkrywkową Polski Trawertyn P. Granatowicz M. Wąsiewicz Sp. j. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie prejudycjalnej C-280/10

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1992-93 studiował także na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Prawem podatkowym zajmuje się również w sposób teoretyczno-naukowy. W latach 2000-2001 był doktorantem na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1998 roku stale współpracuje z redakcją Przeglądu Podatkowego oraz Monitora Podatkowego. Marek Pawlik jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki prawa podatkowego. Publikował także w Rzeczpospolitej, Glosie oraz Nowym Życiu Gospodarczym.