Ludzie

Maria Bergmann

aplikant adwokacki.

Maria Bergmann

Maria Bergmann

aplikant adwokacki.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo, gdzie obroniła pracę magisterską pt. "Spór polsko-niemiecki o zbiory Biblioteki Pruskiej w Krakowie- analiza przepisów prawa międzynarodowego i polskiego" oraz absolwentka studiów licencjackich na kierunku archeologia. Obecnie odbywa aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

Mocne strony

doświadczenie procesowe, kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, odporność na stres.

Pasje

archeologia, koty, kinematografia, podróże, literatura faktu, polityka.


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie zawodowe zdobywa od trzeciego roku studiów w kilku poznańskich Kancelariach, uzyskując wiedzę praktyczną z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego i rodzinnego. Od pierwszego roku aplikacji współpracowała z wieloma adwokatami w ramach zastępstw na rozprawach i posiedzeniach sądowych.