Ludzie

Marzena Rosler-Borakiewicz

Radca prawny.

Marzena Rosler-Borakiewicz

Marzena Rosler-Borakiewicz

Radca prawny.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym i prawie pracy. W obszarze jej zainteresowań leży prawo gospodarcze oraz ubezpieczeń społecznych.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mocne strony

Wnikliwa analiza sytuacji i racjonalne rozwiązywanie problemów, wysoka efektywność i rzetelność działania mimo presji czasu, skuteczne wypracowywanie optymalnej koncepcji oraz sprawne jej wdrażanie.

Pasje

Narciarstwo, bodycombat, psychologia, kuchnia włoska.


Doświadczenie: wybrane projekty

Posiada doświadczenie w budowaniu, wdrażaniu oraz kontrolowaniu systemu franczyzowego oraz innych umów o współpracy między przedsiębiorcami.  Zajmowała się także bieżącą obsługą przedsiębiorstw. Prowadziła negocjacje warunków najmu powierzchni handlowych w imieniu podmiotów prywatnych.  

Przez ponad 10 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich realizując zadania z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, tworzenia procedur i dokumentacji dot. pracowników, szkoleń typu „in company” z zakresu prawa pracy.