Ludzie

Technologiczna - computer games studios | software houses and App/Games developers | e-commerce | crypto

Mateusz Buszkiewicz

Prawnik.

Mateusz Buszkiewicz
61 2224 380

Mateusz Buszkiewicz

Prawnik.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych oraz w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (zwłaszcza w zakresie niewypłacalności podmiotów powiązanych).

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz student II roku studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (specjalność: rachunkowość i skarbowość). Studiował również w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze oraz ukończył roczny kurs prawa brytyjskiego organizowany przez British Law Centre przy współpracy z Uniwersytetem w Cambridge.

Autor artykułów naukowych, zdobywca wyróżnień za działalność naukową oraz czynny uczestnik ogólnopolskich i zagranicznych konferencji naukowych.

Mocne strony

Zaangażowanie, chęć stałego rozwoju oraz uparte dążenie do celu.

Pasje

Literatura faktu, zwłaszcza reportaże podróżnicze, dobre kino.


Doświadczenie: wybrane projekty

W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną polskich jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Bierze udział w procesach restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego, przygotowaniu umów handlowych oraz przeprowadzaniu audytów due diligence spółek handlowych i audytów nieruchomości. Na co dzień wspiera dział spółek, jak i dział restrukturyzacji przygotowując dokumentacje transakcyjną w ramach prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.